Reguli


Photografhy`s Feelings nu promovează nerespectarea drepturilor de autor, postarea fotografiilor obscene, defăimătoare, pornografice sau fotografii ce conţin imagini publicitare.
  • La concurs poate participa oricine, atâta timp cât calitatea pozelor respectă nişte standarde minime. Încercăm să acceptăm cât mai multe din fotografiile propuse, dar nu putem accepta fotografii găsite pe orice hi5, facebook ş.m.d.
  • Utilizatorii trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise în concurs. Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis fotografia.
  • Trimiterea fotografiilor implică acceptul participantului de a oferi organizatorilor concursului dreptul de a publica imaginile respective pe blog.
  • Se acceptă criticile şi sfaturile vizitatorilor blogului şi a concurenţilor, dar acestea nu sunt luate în considerare la notare! La alegerea câştigătorilor contribuie doar membrii juriului.
  • Se recomandă a fi evitate fotografiile a căror valoare sentimentală o depăşeşte pe cea artistică şi care îşi au locul în albumul de familie.

Notă! Regulile de mai sus sunt orientative. Acceptarea sau neacceptarea unei fotografii rămâne la latitudinea organizatorilor concursului.Alexandra.